Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters beheren het kerkgebouw, de pastorieën en hebben de verantwoordelijkheid voor de financiën voor de predikanten en anderen die in dienst van de kerk werkzaamheden verrichten. Daarnaast zamelen zij jaarlijks in januari gelden in met de actie Kerkbalans.

Voorzitter van het college van kerkrentmeesters is:
dhr. M. Jolink, Vloed 16, 7255 WZ Hengelo Gld. t: 0575-462787