Kerkenraadsvergadering 27 januari 2016

Albert Visscher opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom Bert Wierenga op zijn eerste kerkenraadsvergadering en Theo v.d. Leij op zijn laatste kerkenraadsvergadering. 
We beginnen met het bespreken van “kans 6 – waardeer verschillen” uit het boekje “Leiderschap met lef”. Kort samengevat: luisteren, openheid en helderheid vormen samen de grondhouding van de kerkenraad in een gemeente waar verschillen zijn, zo’n houding werkt verbindend en geeft vertrouwen.
Namens het kapelbestuur van de Goede Herder Kapel in de Veldhoek wordt verslag gedaan van de kapelbestuursvergadering. Het kapelbestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de kerken uit Zelhem en Hengelo, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de 4-de-zondagcommissie van de kapel. De leden van deze commissie organiseren al jarenlang, met hart voor de kapel en zijn bezoekers, een aantal diensten en bereiden ook de jaarlijkse openluchtdienst voor op vakantieoord De Haverkamp. Elk jaar weer een prachtig evenement! 
De stuurgroep, die zich gaat bezighouden met de kerk van de toekomst, begint meer vorm te krijgen. Gemeenteadviseur Floor Barnhoorn zal de groep ondersteunen. Wordt vervolgd.
Op 12 januari is er een brainstormbijeenkomst geweest op het gemeentehuis over de vluchtelingen-statushouders, waarbij ook een afvaardiging van onze kerkenraad aanwezig was. Binnenkort zal de gemeente Bronckhorst een avond voor vrijwilligers beleggen, die statushouders willen begeleiden, als maatje. Voelt u zich betrokken en wilt u ook graag iets doen, houd dan huis-aan-huisblad Contact goed in de gaten. Vluchtelingenwerk is het coördinerend orgaan in dit geheel. Natuurlijk willen we ook als kerk graag ons steentje bijdragen, door bijv. ontmoetingsmomenten te organiseren in Kerkstraat 15. 
In deze vergadering hebben we afscheid genomen van Theo v.d. Leij, die bijna 12 (!) jaar met veel passie en inzet diaken is geweest. De laatste jaren is hij o.a. heel actief geweest in het Kerkstraat 15 gebeuren. Theo, nogmaals bedankt!!
Rinie Disbergen, scriba.