Roemeniëreis 2013 (2)

Er vormt zich al weer een grote groep van ca. 17 jongeren (en 7 personen leiding) om mee te gaan naar Roemenie dit jaar. En we zijn weer druk met de voorbereidingen: er worden speeltoestellen uitgezocht en opgehaald, er worden plannen gemaakt om een kinderkamp te organiseren in Medves en te kijken hoe we de ouderen in het bejaardentehuis van Ocna Mures ook dit jaar weer kunnen helpen. Daarbij zijn er hier natuurlijk allerlei acties om geld in te zamelen, van cake bakken tot auto’s wassen! Voor een duidelijke structuur en een betere organisatie van de JWR  hebben wij een bestuur samengesteld, bestaande uit: Christien Ferrari (voorzitster), Anneke Cornelissen (penningmeester), Sybren Knoef (secretaris), Jorrit Knoef, Berend Luesink, Marijke Hengeveld en Camille Ferrari. De reis zal dit jaar plaatsvinden van zondagmiddag 14 juli vertrek tot vrijdag 26 juli thuiskomst. We zijn blij met de grote betrokkenheid van zo veel mensen. Op Hemelvaartsdag zullen wij aanwezig zijn bij de Muldersfluite om ook daar te kunnen vertellen van onze werkzaamheden in Roemenië. Graag tot ziens, namens de JWR,
Christien Ferrari.