Nieuwe Paaskaars

In de Paasnacht is weer de nieuwe Paaskaars binnen gedragen, het licht van Christus dat ook dit jaar in ons midden zal zijn en licht en vreugde zal brengen. Ook dit jaar weer prachtig beschilderd door Gerda Wisselink. U heef misschien al even gekeken en gezien dat er veel op staat afgebeeld en Gerda geeft zelf hierbij de volgende uitleg.
Hierbij de uitleg van alle tekeningetjes die ik op de Paaskaars heb geschilderd. Ik ben bovenaan begonnen met het eerste bijbelverhaal Genesis, dit is het verst van ons weg, uit een heel ver verleden, heel klein geschilderd. Ik heb de mijlpalen en bepalende gebeurtenissen, die de geschiedenis richting gaven, er uit gelicht: het paradijs, met Adam en Eva, de bloemen, appels, de slang. Maar omdat dit helemaal bovenaan was is dit nu al bijna opgebrand. Zichtbaar zijn/waren verder de ark van Noach, de dieren die de ark verlaten, duif, regenboog, de toren van Babel, Abraham en Sara met Isaak, Isaak en Rebekka met Jacob en Ezau, Jacob die rust met zijn hoofd op de steen te Betel/huis van God, Jacob met Rachel en Lea, tien broers en Jozef en Benjamin. We zien de Pyramides in Egypte, het volk Israël in slavernij en de weg uit Egypte, de tocht door de woestijn, met de ark van het verbond en de rookkolom, Mozes met de stenen tafelen, de woestijn is geel en dor. Dan komen ze in Kanaän, groen en vruchtbaar, druiven, melk en honing. Er komt hongersnood en Naomi trekt met man en twee zonen naar Moab, de zonen huwen met Orpa en Ruth. Dan zien we drie kruisjes, haar man en twee zonen overlijden. Naomi keert terug met Ruth. Op het land van Boaz gaat Ruth aren zoeken. Uit dit geslacht wordt David geboren, hij is herder met harp, zingt psalmen en hoedt de schapen. We zien de kronen van koningen Saul, David, Salomo en andere koningen. Er zijn de profeten. We zien Jozef en Maria op een ezel naar Bethlehem gaan. Er is de stal met Jezus in kribbe met Jozef en Maria, os en ezel en een klein lam. Jezus, rondgang op aarde, Hij spreekt grote menigten toe, het delen van vijf broden en twee vissen. Dan is daar Palmpasen, mensen zwaaien met palmtakken. Het Heilig Avondmaal met elf apostelen, Judas loopt weg. Er is het kruis en het lege graf. Het is Pasen, de opstanding, het licht breekt door! We zien de Hemelvaart en Pinksteren, de Geest. Helemaal onderaan is de wereld van nu. Hier heb ik dingen van deze tijd opgeschilderd, zoals mobieltje, computer, vliegtuigen, raket, auto, dansende mensen, oud en jong, kerk, moskee, helaas zie je hier nu haast niets meer van omdat het in de houder van de kaars zit. Ik heb er met plezier aan geschilderd, maar doordat ik al doende steeds weer dingen bedacht, die er ook op moesten, kwam ik kaars tekort!
Gerda Wisselink. 

U begrijpt wel, het is de moeite waard wanneer u in de kerk bent om er eens rustig naar te kijken en alle verhalen op de Paaskaars op te zoeken. Gerda, heel hartelijk dank voor het maken van deze mooie kaars waar we naar mogen kijken als een Bijbels stripverhaal!
Namens ons allen, Christien Ferrari.