ZWO-nieuws januari 2016

ZWO-dienst van 13 december.
In deze dienst, kort na de dag van de mensenrechten (10 december), hebben we veel aandacht besteed aan Amnesty International. Zo werd gelezen Sefanja 3: 1-5 en 14-20, erg actueel, leest u het maar eens na.
Ook het onderstaande gedicht, dat in deze dienst gelezen werd, geeft aan hoe vaak met vrijheid wordt omgegaan.

Vrijheid
Als vrij zijn is: hou jij je mond
want ik heb iets te zeggen

Als vrij zijn is: jij achter tralies, want
dan hoeven wij niet bang te zijn
voor al jouw anders zijn en doen en anders
laten

Als vrij zijn is: de dag van morgen
strak bepalen door de dag vandaag
iets minder dag te laten zijn

Als vrij zijn is: de deuren sluiten
en op het beeldscherm vrij bekijken
wat veilig uit de buurt moet zijn

Als vrij zijn is: steeds rustig slapen
omdat de anderen hun tong moedwillig
is ontnomen

Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt
maar de schillen laten vallen in de kranten
waar de honger wordt verzwegen

Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij
in vrijheid elke dag gevangen neemt

Als vrijheid is: wachten tot de ander
mij bevrijdt van angsten waar ik
heilig op vertrouw

Als vrijheid mijn gedachten pleistert
Als vrijheid om mij heen overal rondom
en in mij waait, 
maar voor jou niet is te vangen

Als vrijheid mij beschermt
tegen jouw ideeën die voor mij te
anders zijn

Als vrijheid voor mij vandaag zo
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet
weet wat dat betekent

Dan is vrijheid munt voor mij
en kop eraf voor jou
Dan is vrijheid lucht en willekeurig

Maar staat het mij misschien wel vrij
om iets van mijn riante vrijheid -met
wederzijds goedvinden natuurlijk tijdelijk
of voor langere duur
af te staan om jou
van mijn verstikkende vrijheid
te bevrijden
Onderdeel van het Vrijheid-Freedom-Libertad-project

Verder luisterden we naar het lied geschreven door Bob Marley en vertolkt door verschillende artiesten uit alle werelddelen: One Love one Heart. Al met al een kerkdienst die ons niet alleen tot denken, maar zeker ook tot actie aanzette.

40 dagentijd.
Tijdens de 40 dagentijd zal er door de ZWO aandacht worden besteed aan de campagne van Kerk in Actie met als thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. Elke dienst zal er voor een speciaal doel gecollecteerd worden, vergezeld van een diapresentatie. Ook zal 14 februari volledig in het teken staan van het thema.