Ingebruikname orgel 6 juni 2015.

Ongeveer 5 jaar geleden, op 1 juli 2010, ontvingen we een subsidiebeschikking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 3 september 2010 volgde een subsidiebeschikking van de provincie Gelderland. Hierna kon het startsein gegeven worden voor een grootscheepse restauratie van onze Remigiuskerk. Tijdens de restauratie werd voor de diensten uitgeweken naar Ons Huis. Vanaf 10 juli 2011 werden de diensten weer in de kerk gehouden. Maar de restauratie was nog niet af. Ook het orgel was aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Begin dit jaar is de restauratie van het orgel gestart. De werkzaamheden hebt u via een fotoverslag op onze website kunnen volgen. Op 28 februari was er een inloopochtend, zodat iedereen die dat wilde zelf de vorderingen kon volgen. Inmiddels is de restauratie van het orgel nagenoeg voltooid en willen we een moment stilstaan bij de officiële heringebruikname van dit prachtige instrument. Dit willen we doen op zaterdag 6 juni tijdens de dag van de Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk en wel vanaf 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom om dit bij te wonen. De heer R. van Straten, werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zal tijdens deze bijeenkomst het een en ander vertellen over het orgel en laten horen hoe prachtig het weer klinkt. Noteert u 6 juni om 15.30 uur alvast in uw agenda?