Zendingsproject Mexico.

Uit de Nieuwsbrief van april 2015. Voor de volledige Nieuwsbrief zie Projecten Diaconie - Baja Mexico.

“We hebben elkaar zo hard nodig en ja, jullie horen daar ook bij. We beseffen en ervaren dat jullie ons niet vergeten door de e-mails die we ontvangen en de bijdragen die jullie ons doen toekomen. Heel bijzonder om ook een foto te ontvangen waar al die blonde kinderen met een brede glimlach op staan en zo met de Mexicaanse zwartharige kinderen verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid met ons werk in Vicente Guerrero. 
We zijn ook ontzettend dankbaar dat Sergio training kon krijgen van twee specialisten in het maken van prosthetic legs. Een uit de VS en een uit Canada. Sergio heeft aan den lijve ondervonden wat een verschil het maakt als je kunt lopen in plaats van veroordeeld te zijn tot een rolstoel. Ook hier zijn er anderen betrokken om ook dat deel van de missie te doen groeien en bloeien.
En al deze activiteiten zijn hier om het evangelie te verspreiden en de personen, in welke nood dan ook, te helpen voor zover dat mogelijk is.
En zo gaan we weer verder, elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen om een persoon eten te geven, kleding te verschaffen aan de families, gezondheidszorg aan te bieden en het evangelie door te geven in woord en daad. Wij voelen ons bevoorrecht om dit te kunnen doen en we danken jullie heel hartelijk voor de hulp die we mogen ontvangen in welke vorm dan ook. Voor meer informatie over de missie, kijk op: www.ffhm.org.
Hartelijke groeten, Dirk en Mary Kos.”