ZWO-nieuws (januari 2015)

De ZWO-groep probeert gestalte te geven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij geven informatie hierover en we proberen de gemeente er actief bij te betrekken.
Elke 2e zondag van de maand houden wij de schrijfactie voor Amnesty International. Door brieven te schrijven naar regeringen proberen wij mensen te redden van oneerlijke gevangenschap, marteling of dood.
Op 18 februari begint de Veertig Dagen Tijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Kerk in Actie heeft voor deze periode een prachtig boekje uitgegeven met voor elke dag een tekst, gebed, gedicht of tip.  De “Open je handen. 40 dagen tijd kalender voor verdieping” kost slechts 4 euro en is op zondagen 8 en 15 februari verkrijgbaar bij een van onze ZWO werkgroep leden. Van harte aanbevolen! 
Want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult met het goede. Zodat wij met handenvol kunnen uitdelen aan elkaar.
Een belangrijke taak is ook het inzamelen van gelden voor Kerk in Actie. Dit wordt gedaan door middel van de Zomerzendingscollecte (de opbrengst van 2014 was € 2321,- ), kerkcollectes, zendingsbussen en vrije giften. Totaal hebben wij voor 2014 naar Kerk in Actie € 3616,- over kunnen maken.
Onbeschadigde gebruikte postzegels en kaarten leveren ook geld op, evenals afgedankte mobieltjes. U kunt ze kwijt in de dozen die staan in de Remigiuskerk, Kerkstraat 15, Ons Huis, De Bleijke, De Goede Herder Kapel en op de scholen in Bekveld en de Piersonschool.
Tot slot nog de namen van de ZWO-leden: Aleida Blanken, Gezien Denkers, Stef Disbergen, Theo van der Ley, Jolanda Wissels en Mimi Garrits.
Wilt u ook met ons meedenken en meedoen, u bent van harte welkom!
Mimi Garrits, tel. 0575-463568.