Inspiratie & Ontmoeting 9 februari 2017

De Liefde in klank en kleur - Hooglied en Valentijnsdag.
Het woord 'Hooglied' betekent ongeveer: het mooiste lied. HOOGLIED is een Bijbelboek dat op naam staat van koning Salomo. Het is geschreven in een toneel-achtige tekst, tussen “Zij” en “Hij”. De lezer is getuige van de liefde tussen een jongeman en meisje. Eeuwen geleden, een heel andere omgeving, maar heel herkenbaar voor mensen van alle tijden en plaatsen. De Liefde krijgt alle ruimte en wil worden gedeeld als een Godsgeschenk. 
In de week van Valentijnsdag mag je (weer) even extra aandacht geven aan de Liefde…… 
Aan de hand van een interactieve lezing over het boek Hooglied gaan we zelf aan de slag met gedichten. Met verschillende werkvormen schrijven we ons eigen gedicht. De mooiste lijsten we in.
Inleiders/workshopleiding: Aleida Blanken en Frida Meints
Datum: donderdag 9 februari. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Plaats: Parochie Centrum Willibrord Kerk.