Bezoek moskee 8 maart 2012

Op donderdag 8 maart is er een bijzondere avond van Inspiratie & Ontmoeting. We treden letterlijk en figuurlijk over de grenzen van ons eigen dorp. Er staat een bezoek aan de moskee van Terborg op het programma. We rekenen op een goede ontmoeting en inspirerend gesprek. In de regio ontmoeten jongeren en volwassenen met verschillende culturele en godsdienstige achtergronden elkaar vooral op werk en school. Maar kennen we elkaar ook en willen we elkaar leren kennen? Alleen de ontmoeting van mens tot mens biedt openingen voor een werkelijke samenleving in ons land! Daaraan willen we een bescheiden bijdrage leveren door u en jou in de gelegenheid te stellen voor een bezoek, een ontmoeting over onze eigen “grensjes” heen! Velen bewaren goede herinneringen aan het bezoek van moslimvrouwen aan Hengelo, enkele jaren geleden, ook georganiseerd door Inspiratie & Ontmoeting. Op 8 maart zijn alle belangstellenden uit Hengelo e.o. van harte welkom in Terborg. Vertrek bij Ons Huis om 18.30 uur. Opgave (vóór 5 maart) en informatie bij: mevr. Betsie Besselink, tel. 462046 of Aleida Blanken, tel 461224 of e-mail amh.blanken@hetnet.nl.