Paasgroetenactie 6 en 13 maart 2016

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben vrouwen in de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40-dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander”. In hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: "Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is.", die te vinden is achterop een aantal kaarten. Ook zijn er kaarten met de tekst: "met open handen” wat wij van God mogen ontvangen en doorgeven. Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 6 en 13 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!