Start seizoen 2010/2011

Met de start van het kerkelijk seizoen 2010 is ook het jeugdwerk weer van start gegaan. De vervolgcatechese voor alle jongeren van 16/17/18 jaar zal dit jaar weer in dezelfde vorm plaatsvinden als vorig jaar. We komen in november een eerste avond bij elkaar om een weekend in een klooster voor te bereiden. Dit jaar zal het kloosterweekend zijn op 5 en 6 februari, wederom in Loreto in Lievelde. Het is een mooie gelegenheid om elkaar uitgebreider te spreken over allerlei onderwerpen. De jongeren zullen nog een uitnodiging ontvangen voor de avond van 5 november in Ons Huis om 19.30 uur.
Christien Ferrari.