Kerk anno 2016 en daarna (2)

Op 9 maart 2016 is de aftrap gegeven van de gesprekken met groepen in de gemeente om na te denken over kerk-zijn anno 2016. In vier groepen is er die avond gesproken over gemeente-zijn. Ieder kreeg eerst een vel met pictogrammen en de vraag om er drie uit te kiezen die belangrijk zijn of de kern zijn van ons kerk-zijn. Daarna werd gevraagd om je keuze toe te lichten. En zo van elkaar te horen en met elkaar te bespreken wat nu voor ons hier in Hengelo gemeente-zijn is. Samen spreken over wat geloven en het handelen van daaruit inhoudt. Dat is spannend en waardevol. 
De kerkenraad heeft een taakgroep gevormd die met gemeenteleden hierover wil nadenken. De taakgroep bestaat uit: Loes Smeitink, Piet Noordijk, Bert Wieringa, Ap Luesink, Albert Visscher en ondergetekende. Wij zoeken contact met bestaande commissies en groepen om in hun vergadering hierover met elkaar te spreken. Met de verkregen informatie kan de kerkenraad beleid maken voor de komende jaren. De eerste afspraken zijn gemaakt. Wij hopen samen met u te bouwen aan de kerk van de toekomst.

In de kerk, in de kerk,
zijn wij biddend aan het werk
luisteren we met ons hart,
denken we aan pijn en smart
praten wij met God die
de gedachten leest,
hoe moeilijk dat ook is.


Helma Luesink–Momberg.