Zondag 8 oktober 2017 Remigiuskerk - De Bleijke

Vluchtelingenwerk.
Project Eigen-Wijs: voor kinderen en jongeren in de centrale opvang, is ook belangenbehartiger voor vluchtelingenkinderen. Het project Eigen-Wijs helpt kinderen en jongeren in Nederlandse centrale opvanglocaties om hun zelfvertrouwen te vergroten en grip te krijgen op hun onzekere leven. Dat doen we via muziekactiviteiten, voorlichting, een website, het organiseren van spreekuren en het delen van kennis en kunde. Het is voor deze kinderen noodzakelijk om tot rust te komen en te 'landen' in hun nieuwe omgeving. Zodat zij zich ontspannen en zich kunnen voorbereiden op hun verblijf in Nederland.
Over Eigen-Wijs.
Eigen-Wijs is er voor de kwetsbare groep kinderen van vier tot en met zeventien jaar die in de centrale opvanglocaties verblijven. Het project hanteert drie belangrijke pijlers: muziek, toegang tot informatie en kennisdeling.
Voor de kinderen die in de centrale opvanglocaties verblijven, is het belangrijk om tot rust te komen en met zelfvertrouwen een weg te vinden in hun nieuwe omgeving. In het project bieden we het volgende aan.
1.Interactieve muzieklessen voor kinderen op de azc-scholen. 
Door middel van circa tien muzieklessen bereiden de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zich voor op een regionale voorstelling én een groot landelijk theaterconcert onder begeleiding van een professioneel (symfonie)orkest.
2. Begrip geeft grip: toegang tot informatie
Kennis geeft zelfvertrouwen en een gevoel van controle. Met behulp van voorlichting, gastlessen en spreekuren helpen we de kinderen hun plek te vinden in een nieuwe omgeving.
3. Delen van kennis en kunde: in het belang van het kind
Eigen-Wijs vraagt ook aandacht voor de belangen van kinderen in de asielprocedure, kinderrechten in het algemeen en goede opvang van asielkinderen.