Kerk anno 2016 en daarna (3)

Hebt u al meegedaan? Hebt u al pictogrammen uitgezocht? Twaalf kleine afbeeldingen en er daar drie van uitzoeken die volgens u met gemeentezijn te maken hebben. Daar begint, na een korte inleiding, het gesprek over de kerk van de toekomst mee. Wat vind je belangrijk, wat is de kern? Zo in gesprek zijn, elkaar vertellen wat geloven is, wat je graag doorgeeft aan de volgende generatie is heel waardevol. 
In negen groepen heeft zo’n gesprek al plaats gevonden. En er zijn afspraken gemaakt om ook met andere groepen dit gesprek te voeren. 
Bij het organiseren van deze gesprekken ontdekte ik dat er rondom de Remigiuskerk ruim 200 mensen als vrijwilliger actief zijn. Mensen die hun talenten en hun tijd inzetten voor anderen, voor onderhoud, voor communicatie, voor administratie, voor activiteiten, voor jong en oud, voor…… vult u maar in.
Om iedereen de gelegenheid te geven om mee te praten is er op 8 juni a.s. in Ons Huis een avond om deel te nemen aan het gesprek over gemeente zijn.

In de kerk, in de kerk
zijn wij lerend aan het werk    
het verhaal van Israël wordt verteld,
je kent het wel,
ja of toch niet helemaal,
over wie gaat het allemaal.


Helma Luesink-Momberg.