ZWO-nieuws (januari 2014)

De ZWO-groep probeert gestalte te geven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij geven informatie hierover en we proberen de gemeente er actief bij te betrekken.
Elke tweede zondag van de maand houden wij de schrijfactie voor Amnesty International. Door brieven te schrijven naar regeringen proberen wij mensen te redden van oneerlijke gevangenschap, marteling of dood.
In de 40-dagentijd zijn we meestal bezig met de landelijke campagne van Kerk-in-Actie. Voor komend voorjaar heeft deze als titel: ZOEK DE STILTE, ontdek wat je beweegt. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dan kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor. De veertigdagentijd begint in 2014 op 5 maart en loopt tot en met 19 april. Op 20 april is het Pasen. De weken voorafgaand aan Palmzondag verzorgen wij de verkoop van kaarten met paasgroeten voor gevangenen in het binnen- en buitenland.
Een belangrijke taak is ook het inzamelen van gelden. Dit wordt gedaan door middel van de Zomerzendingscollecte, kerkcollectes, zendingsbussen en vrije giften. Onbeschadigde gebruikte postzegels en kaarten leveren ook geld op, evenals afgedankte mobieltjes. U kunt ze kwijt in de dozen die staan in de Remigiuskerk, Kerkstraat 15, Ons Huis, De Bleijke, De Goede Herder Kapel en in de scholen Bekveld en de Piersonschool.
Tot slot nog de namen van de ZWO-leden: Aleida Blanken, Gezien Denkers, Stef Disbergen, Mimi Garrits, Theo van der Ley en Jeanette Hebbink. Wilt u ook met ons meedenken en meedoen, u bent van harte welkom!
Jeanette Hebbink, tel. 463664.