Z.W.O.

Thema.
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd “Onvoorwaardelijke Liefde”.
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een... Lees meer...
In 1999 hebben Erik Staal en Jiska Staal-Kamstra Stichting SIMBA (Stichting Internationale Medische Bijdragen Afrika) opgericht met als doel om in Sengerema Hospital te werken voor een lokaal salaris. Daarnaast verzorgden zij ook een... Lees meer...
Zoals u wellicht weet zorgt de ZWO elke derde zondag van de maand ervoor dat er Amnesty brieven ter beschikking zijn in de Remigiuskerk. Er zijn er altijd twee verschillende waarvoor Amnesty op dat moment wereldwijd aandacht vraagt. In... Lees meer...

In de weken voorafgaand aan de dienst van Dankdag voor Gewas en Arbeid van 1 november 2017 hebben wij een oproep gedaan om een donatie te doen voor de Voedselbank. Hieraan is door velen van jullie dankbaar gehoor gegeven.
Zo konden wij in de... Lees meer...
Voor het nieuws klik op de bijlage.       bijlages
ZWO Nieuws november 2017
Lees meer...
We willen u alvast op de hoogte brengen dat we van plan zijn om tijdens dankdag voor gewas en arbeid de voedselbank onder de aandacht te brengen.
Zo is het de bedoeling om vanaf zondag 22 oktober een winkelwagen onder de toren te zetten... Lees meer...
’t Was al annekondigd de landelijke kerkpruuveri-je. In ’t hele land werden kerkgangers op-eroepen um es iemand met te nemmen naor de kerke.
Daor hebbe wiej vanuut de ZWO an met-edaon. Ok ha’w de gelaegenheid um dizzen dienst in... Lees meer...
Zin om met mij naar de kerk te gaan op zondag 10 september?
Alle leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd om op zondag 10 september iemand mee te nemen naar de dienst. In dat weekend zetten kerken in het hele... Lees meer...
De weken voor Pasen hebben wij kaarten verkocht voor de paasgroetactie van Kerk in Aktie.
In totaal zijn er 47 kaarten gekocht door jullie, een mooi aantal. Deze kaarten zijn gestuurd naar mensen en organisaties van de groetenlijst van... Lees meer...
ZWO-dienst 5 maart.
Op 5 maart was de eerste zondag van de veertigdagentijd. Als ZWO commissie hebben wij deze dienst voorbereid samen met Aleida. Het thema was: “Macht van de Liefde” en het koor Reborn heeft meegewerkt aan deze... Lees meer...

Sterk & Dapper.
De 40-dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Kerk in Actie voert in... Lees meer...
Hulp en Hoop voor Afrika.
Een bijzondere kerkdienst was het op 8 januari. Deze dienst stond in het teken van Hulp en Hoop voor Afrika. Deze nieuwe organisatie gaat zich richten op specifieke bevolkingsgroepen in Sierra Leone, kinderen met... Lees meer...
Nicky en Abdulai ontmoeten.
Vanuit onze werkgroep ZWO proberen we gemeenteleden bewust te betrekken bij zendings- en ontwikkelingswerk. Naast de bekende projecten en materialen van Kerk in Actie geven we, zoals u weet, ook regelmatig... Lees meer...
Adventskalender ‘Deel de Liefde’. 
De adventskalender is gemaakt om de adventstijd bezinnend door te komen. De kalender bevat 29 bladen met een meditatieve tekst en mooie afbeelding. Ze kunnen allemaal als ansichtkaart verstuurd... Lees meer...
De zomerzendingscollecte is weer geweest. Onderstaand een stukje uit de brief die bij de acceptgiro’s was gevoegd.
Kerk in Actie draagt bij aan de versterking van mensen en gemeenschappen in vele landen. Meestal gebeurt dat met lokale... Lees meer...

Zomerzendingscollecte.
Binnenkort valt de acceptgiro voor de zomerzendingscollecte weer bij u in de bus. We willen u vragen om de bijgevoegde brief eens goed door te lezen en een bijdrage over te maken, zodat Kerk in Actie haar werk goed kan... Lees meer...
Amnesty schrijfactie op 12 juni in de Remigiuskerk.
De ZWO organiseert op 12 juni de maandelijkse schrijfactie, u kunt dan onderstaande brieven kopen en versturen.

Schrijfactie Colombia: activisten met de dood... Lees meer...
Ik ga, zet een stap naar de ander.
Zondag 14 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, heeft de ZWO samen met Aleida Blanken een bijzondere dienst georganiseerd. Deze dienst stond in het teken van: ”wil je opstaan en mij... Lees meer...
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben... Lees meer...
Deze zondag is het begin van de 40-dagentijd. De dienst zal helemaal in het teken staan van het thema van Kerk in Actie: zet een stap naar de ander. Maar we willen eigenlijk beginnen met de woensdag ervoor Aswoensdag met als tekst: ik ga,... Lees meer...
ZWO-dienst van 13 december.
In deze dienst, kort na de dag van de mensenrechten (10 december), hebben we veel aandacht besteed aan Amnesty International. Zo werd gelezen Sefanja 3: 1-5 en 14-20, erg actueel, leest u het maar eens... Lees meer...
Spetterend Benefietconcert voor Vluchtelingproject De Kruisberg

Iedereen een Warme Jas.
Wat was het gezellig in de kerk, op zaterdagavond 7 november. Onder het motto Iedereen een Warme Jas organiseerde Werkgroep Zending,... Lees meer...
Iedereen een warme jas! 
In het weekend voorafgaand aan Sint Maarten staat de “mantel” centraal tijdens een bijzondere benefietavond in Hengelo Gld. De legende van Sint Maarten inspireert tot op vandaag, om te delen van wat je hebt... Lees meer...
ZWO heeft contact gezocht met “Project de Kruisberg”.
In Doetinchems Vizier van 2 september stond: Bijna een jaar geleden op 10 september werd de tweedehands kledingwinkel op de Proces Opvang Locatie (POL) De Kruisberg geopend. “We... Lees meer...
Schrijven helpt:
Beste Amnesty brieven schrijver, Moses Akatugba uit Nigeria is vrij! Hij was ter dood veroordeeld omdat hij een paar mobiele telefoons zou hebben gestolen. Hij zat tien jaar in de dodencel. 
Op 10 december schreven... Lees meer...
Kerk in Actie collectes.
Tijdens de diensten op de zondagen in de 40-dagentijd geven we als ZWO meer aandacht aan de collectes voor Kerk in Actie, door een uitgebreide collecte informatie in de dienst met daarbij horende... Lees meer...
Wij steunen Amnesty International elke 2e zondag van de maand met de schrijfactie. Door brieven te schrijven naar regeringen proberen wij mensen te redden van oneerlijke gevangenschap, marteling of dood. Om onafhankelijk te blijven, neemt... Lees meer...
De ZWO-groep probeert gestalte te geven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij geven informatie hierover en we proberen de gemeente er actief bij te betrekken.
Elke 2e zondag van de maand houden wij de schrijfactie... Lees meer...

Kleurrijke tekeningen uit Kameroen: "Het leven van Jezus".
In de Remigiuskerk exposeren een aantal kunstenaars uit Kameroen van 12 december tot 5 januari met schetsen als thema: "Het leven van Jezus“. Deze serie is het resultaat van schetsen... Lees meer...

Uitwisselingsproject Bridging Gaps.
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober j.l. is  Simione Mate uit Mozambique in onze gemeente te gast geweest in het kader van het uitwisselingsproject Bridging Gaps.
Komende vanuit Amsterdam per trein is hij ca... Lees meer...
Bij het nieuws van september hadden we al verteld dat in het weekend van 18-19 oktober Simione Mate uit Brazilië (geboren in Mozambique) komt. Hij komt in het kader van het uitwisselingsproject Bridging Gaps van de Universiteit van... Lees meer...

Nadat we in juni afscheid hebben genomen van Jeanette Hebbink is Jolanda Wissels bereid gevonden om samen met ons de taak van de ZWO werkgroep op zich te nemen.
Goed nieuws: na een jaar van afwezigheid is het weer mogelijk om voor het jaar 2015... Lees meer...
Deze maand stopt Jeanette Hebbink met haar taken in en vanuit de werkgroep ZWO. We legden haar bij deze gelegenheid een paar vragen voor.
- Jeanette, je bent maar liefst 18 jaar voor ZWO actief geweest. Hoe is het begonnen? 
Het begon... Lees meer...
De 40-dagentijd ligt weer achter ons, met als hoogtepunt voor de ZWO, de dienst met Jannie en Gosse De Jager, de drijvende krachten van het Maaltijd Project in Doetinchem. De collectes tijdens de 40-dagentijd hebben totaal € 621,69... Lees meer...
Het 40-dagentijdproject heeft dit jaar als thema: “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt”. Zoals u de laatste jaren gewend bent van ons lichten we elke zondag de collecte toe, met daarnaast pakkende beelden op de schermen in de kerk.... Lees meer...

Doordat de postzegel die op de Amnesty brief geplakt wordt duurder is geworden, kunnen wij ook de brieven niet meer verkopen voor een euro. Met ingang van februari kost het kopen van een Amnesty brief € 1,20. Wij vragen uw begrip hiervoor.
In... Lees meer...
De ZWO-groep probeert gestalte te geven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij geven informatie hierover en we proberen de gemeente er actief bij te betrekken.
Elke tweede zondag van de maand houden wij de... Lees meer...
Vanuit ZWO vragen wij dit keer graag uw aandacht voor Oikocredit. Onze diakonie heeft een deel van zijn kapitaal belegd in Oikocredit en ook de jongeren van de soos zijn gezamenlijk in het bezit van een aandeel Oikocredit sinds het najaar... Lees meer...
Deze doos heeft in de nieuwe Bleijke weer zijn plekje gevonden. U kunt uw kaarten en postzegels weer kwijt in de doos die nu aan de muur hangt naast de lift tussen Steintjesweide en het Grand Café. Lees meer...

Graag wil ik de postzegel- en kaartenactie nog eens onder de aandacht brengen. Verzamelde postzegels en  prentbriefkaarten komen ten goede aan de zending. De ingezamelde postzegels worden verhandeld, Nederlandse postzegels die hier weinig waarde... Lees meer...
De ZWO-groep probeert gestalte te geven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij geven informatie hierover en we proberen de gemeente er actief bij te betrekken. Een voorbeeld is de Bewuste Beurs, gehouden afgelopen... Lees meer...

De Amnesty-schrijfactie vind nog maar 1x in de maand plaats en wel op de 
2e zondag van de maand. Neem die zondag een euro extra mee naar de kerk 
zodat u een brief kunt kopen als u dat wilt.
Lees meer...