Zondag 28 januari 2018 Remigiuskerk

Uitgangscollecte Kerk in Actie: EDUCATIE

WIJZER WORDEN IN DE KERK.
Onze samenleving verandert in een snel tempo. Mensen worden in beslag genomen door de drukte van het dagelijks bestaan van werk en zorg. Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk. Maar toch zijn er grote zingevingsvragen, misschien wel meer dan ooit. Steeds meer mensen hebben, in deze jachtige wereld, behoefte aan een plek om op adem te komen.
Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen een kerk voor deze zoekers of twijfelaars te zijn. Maar hoe deel je het Evangelie op een manier die relevant is voor mensen die van de kerk zijn vervreemd? In de praktijk valt dat niet mee en voor iedere gemeente is dat ook weer anders.
Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijke werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Het is een intensief traject, dat aanhaakt bij de eigen spiritualiteit, talenten en situatie van de deelnemers. Wij geloven dat deze opleiding vandaag de dag broodnodig is in onze kerk. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente. We bevelen de collecte van harte bij u aan.