Zondag 24 september 2017 Goede Herder Kapel

Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven, als hij of zij mij iets heeft aangedaan? Een indringende en herkenbare vraag. Petrus stelt die aan Jezus (Matteüs 18: 21-35) en krijgt een verrassend antwoord. Goed omgaan met schuld, schaamte en vergeving is een levenslang leerproces. Wat is er veel gebrokenheid en leed door de onmacht – of is het onwil? - om een eerste stap te zetten nadat er iets misging tussen twee mensen. Voor God mag je in gebed en in alle eerlijkheid je laten zien, vragen, strijden en kracht vinden voor een weg van vergeving en vrede. Ook de Eeuwige zelf draagt last en pijn om de schuld van mensen. Uit de Bijbel horen we hoe Mozes bij de Eeuwige pleit om mildheid voor zijn volk dat God heeft gekwetst (Exodus 32: 7-14). Vergeving wordt ieder ons aangereikt door God zelf, met Jezus Christus. Zo vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Wees welkom!
AB