Zondag 23 april 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Oikocredit.
De kracht van microkrediet.
Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zeventig landen werkt. 
Zie ook www.oikocredit.nl.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld het pastoraat. Pastoraat is, als roeping van de gehele gemeente, in Gods naam omzien naar elkaar. Het pastoraat is een kernactiviteit binnen onze gemeente. Pastoraat is meer dan individueel bezoekwerk. 'Omzien naar elkaar' kan ook vorm krijgen door middel van georganiseerd gesprek en ontmoeting, activiteiten voor bepaalde doel- of leeftijdsgroepen en het bespreekbaar maken van belangrijke vragen in het leven, geloof en maatschappij. Denk aan de gemeente-avonden, gesprekskringen of de avonden van Inspiratie & Ontmoeting.

Uitgangscollecte: Eredienst/Kerkmuziek.
Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project “Kringgemeenten”. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kringgemeenten onder meer met liturgie- en preekschetsen of met liederen om “voorgangers” – kringgemeenteleden die regelmatig voorgaan in de eredienst – te helpen bij de voorbereiding van dienst en verkondiging. Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.
Zie ook www.protestansekerk.nl/collecterooster.