Vieringen

Tweede zondag.
Elke tweede zondag van de maand is er om 10.00 uur een dienst in het Atrium van gebouw Wittesweide, bij  De Bleijke. Zie het preekrooster voor tijden en dienstdoende predikanten. Het Atrium is te bereiken via de hoofdingang van de Bleijke. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeten van elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vier-de-vrijdag. 
Iedere vierde vrijdag van de maand is er, eveneens in het Atrium van Wittesweide, een korte oecumenische vesperviering. Er zijn iedere keer andere voorgangers en andere organisten/muzikanten. Het is fijn om aan het einde van de week en maand zo even bij elkaar te zijn en samen te zingen en te bidden. Sinds oktober 2017 beginnen de vieringen altijd om 18.30 uur. Ook van buiten De Bleijke zijn mensen van harte welkom om mee te vieren! Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeten van elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee.

De vieringen worden opgenomen en op de navolgende dinsdagavond uitgezonden via Markenheem TV.

De oecumenische pastoraatgroep draagt zorg voor de invulling van de vespers.

Begeleiding. 
Bewoners van De Bleijke en Wittesweide kunnen zelfstandig of met begeleiding van mantelzorgers naar het Atrium komen. Bewoners die hulp nodig hebben bij het komen worden door vrijwilligers opgehaald en teruggebracht.

Adres.
Woon-zorgcentra Markenheem, locatie De Bleijke, Beukenlaan 1, 7255 DK Hengelo Gld., tel. 0575-498200.

Koster.
Fam. Vrogten, Kloosterweg 1, Hengelo Gld., tel. 0575-462350.

Contacten.
Dhr. en mevr. Luesink–Momberg (Ap en Helma), Hofstraat 19, 7255 CH Hengelo Gld., tel. 0575-464097. E-mail:  hm.momberg@gmail.com, aj.luesink@gmail.com.