Terugblik Naoberviering 14 november 2015

'Delen', dat was het thema van deze eerste noaberviering in het nieuwe kerkelijke seizoen. Dat begon al direct heel letterlijk in het informele aanvangskwartiertje. Overheerlijke soep stond er klaar om gedeeld en verdeeld te worden. En ondanks de grote opkomst was er genoeg voor iedereen! Een wonder...?! De soep werd genuttigd tegen de achtergrond van het verhaal over de soepsteen, waar een ieder bracht wat hij had. Het verhaal illustreert de kracht van mensen samen. Daarna werd stilgestaan bij de brede betekenis van ons delen: tijd en ruimte, talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Met persoonlijke verhalen en feesten als Sint Maarten en Sinterklaas werden verschillende aspecten van delen belicht. Natuurlijk stonden we ook stil bij een beladen onderwerp als de vluchtelingenproblematiek, dat verdeeldheid oproept, emoties en bezorgdheid. In dit kader luisterden we naar een Zuid Afrikaans lied van Stef Bos: 'Mijn land is jouw land'. Het gaat over Ruth, de hoofdpersoon in een klein Bijbelboek met die naam. Aan de hand van het bijbelverhaal over de vijf broden en twee vissen werd stilgestaan bij het delen van ons dagelijks brood, de allereerste levensbehoefte. Maar de mens leeft ook niet van brood alleen. Er zijn zoveel ontastbare dingen die we kunnen delen, zaken als emoties, liefde, vriendelijkheid, complimenten. Dat werd zichtbaar in een verrassend filmfragment over willekeurige voorbijgangers die met elkaar in contact werden gebracht met de vraag 'Wat deel je met elkaar?' Na enkele gedichten en een lied als pleidooi voor respectvolle omgang met elkaar, werd gezamenlijk afgesloten met het zingen van Ubi Caritas: Daar waar liefde is en vrede, daar waar liefde is, daar is God. De volgende noaberviering is op zaterdag 13 februari 2016, wederom in de Willibrorduskerk.