Rouwverwerkingsgroepen t/m 14 maart 2018

Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies.

De PKN Gemeentes van Vorden en Wichmond organiseren opnieuw vier bijeenkomsten rondom rouwverwerking in een groep. Samen met anderen willen we op deze bijeenkomsten praten over rouw en de verwerking ervan. 
De bijeenkomsten zijn ’s morgens gepland en wel op 
24 januari, 14 februari, 28 februari en 14 maart 2018.     
Een groep kan bestaan uit 6 á 8 leden. Personen van andere gezindten zijn van harte welkom. Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten zal een leider van de gespreksgroep individueel met de deelnemers een kennismakingsgesprek voeren. Richtlijn is deelname na verlies van ongeveer een jaar of langer.
Hier kan van worden afgeweken.

Thema’s.
Onder het genot van een kop koffie of thee beginnen we met een korte opening en inleiding over het thema van de bijeenkomst. Dat thema wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Mogelijke thema’s zijn:
• Kennismaking en het verhaal van je verdriet delen.
• Omgaan met reacties uit je omgeving.
• Troost.
• Hoe verder? Steun aan o.a. liederen en gedichten en verbondenheid.
• Afsluiting met een gezamenlijke maaltijd.
N.a.v. deze thema’s gaan we met elkaar in gesprek of op een andere (creatieve) manier aan de slag.

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig. De thema’s kunnen nog wisselen, afhankelijk van wat u zelf in het kennismakingsgesprek aandraagt. Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomsten ruimschoots tijd voor vragen en ervaringen. 
Zwennie Langwerden, Gerda Brummelman en Riek Klein Bramel leiden deze bijeenkomsten. Zij zijn geschoold via PKN-Nederland.

Mocht U meer informatie willen hebben over deze bijeenkomsten, of wilt u zich ervoor opgeven, belt of mailt u dan gerust naar: 
Gerda Brummelman, tel: 0575–551962, gerdabrummelman@kickxl.nl.