Zondag 5 februari 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat.
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat.
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben. Zie ook www.kerkinactie.nl/nootmuskaatproject.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld de kosten voor drukwerk voor Kerkbalans en de bijzondere collectes en de Solidariteitskas. Maar ook het informatieboekje en de eigen website, dit alles om u zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over alles wat er speelt binnen onze kerk.

Uitgangscollecte: Kerkstraat 15.