Zondag 10 december 2017 Remigiuskerk

Sinterklaas is voorbij! De Adventweken vorderen al! Nu moeten wij aan de slag met de voorbereiding van Kerst! Wat wij met dit feest willen, weten wij wel. Maar wat wil dit feest eigenlijk met ons? 
Gaat het over het verhaal dat ons wel kennen? Over het kind in z’n voerbak, over Maria, de engelen en de herders? Of gaat het er om, dat Jezus, bij God vandaan nu hier in ons midden is gekomen? Hij was wel net zo’n mens net als wij, en toch was hij tegelijk ook de Heer die hemelhoog verheven is! Met het verhaal van kerst zijn wij al lang vertrouwd. Maar weten wij eigenlijk wel raad met Hem? In de dienst zetten de schriftlezingen uit Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28 ons voor deze vraag: Wat verandert er, als hij is ons midden komt?
 
C.van Dorp.