Raad van Kerken

Het is al weer enige tijd geleden dat wij als Raad van Kerken Hengelo u hebben bijgepraat.
Er is dan ook van alles gebeurd (in de goede zin ) en er gaat van alles gebeuren, in ieder geval we zijn bezig om een aantal activiteiten vorm te... Lees meer...
Tijd nemen voor bezinning, samen luisteren, zingen en stil zijn. Dat is wat we doen met de vespers in de periode voor Pasen. Het is een manier van “vasten”: even de telefoon thuis laten of op “stil” en een half uurtje zelf opladen... Lees meer...

En deze dag, 17 februari, is internationaal uitgeroepen tot de “Doe Vriendelijk Dag”! Weer wat nieuws, zul je denken. Nog zo’n onzin dag…?! Deze dag is vanuit Amerika naar Nederland over komen waaien, maar is door een Nieuw Zeelander... Lees meer...

De Raad van Kerken nodigt in de decembermaand iedereen uit, zich met stilte en bezinning voor te bereiden op het Kerstfeest. De tijd van Advent is tijd van verwachten. Uitzien naar het licht, hoop op de Messias bezingen. Het thema van de vespers... Lees meer...

De volgende Naoberviering staat gepland op zaterdag 18 november. Een keer per kwartaal is er zo’n Naoberviering op de zaterdagavond. Een laagdrempelige en oecumenische viering voor jong en oud, man en vrouw, gelovig en niet-gelovig, samen en... Lees meer...
Sint Maartens feest en optocht in Hengelo. 
11 november is de dag….. dat mijn lichtje branden mag! Dat zullen de kinderen weer zingen met lantarens in de handen en met een blij gevoel over lekkers dat er die avond ook bij hoort. De... Lees meer...

De volgende Naoberviering staat gepland op zaterdag 2 september a.s. in het Diaconaal Centrum, Kerkstraat 15. Als thema is dit keer gekozen: Klokkenluiders. En dan denken we aan mensen die tegen de gevestigde orde ingaan. Wie we dit jaar veel... Lees meer...
Overal kom je mensen tegen die motorrijden. Zo ook in de Raad van Kerken, het overlegorgaan voor samenwerking tussen de protestantse gemeente en de vrijzinnige en katholieke geloofsgemeenschappen in Hengelo. “Dan kunnen we ook wel een keer... Lees meer...
Om een goede traditie voort te zetten wordt opnieuw op 2e Pinksterdag door de gezamenlijke kerken een oecumenische motortoerrit georganiseerd. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het... Lees meer...

Het Kervel 4 mei.
's Ochtends 11.00 uur. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen kwamen aangefietst bij landgoed “het Kervel”. Wat onwennig en op afstand staan ze daar, wat gaat er gebeuren, wat krijgen we te zien. Namens de Raad... Lees meer...
Evenals voorgaande jaren zal er ook nu door de Raad van Kerken op 4 mei om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd in de Remigius kerk voorafgaande aan de kranslegging welke wordt georganiseerd door het 4 mei... Lees meer...

‘Vrijheid….. Blijheid? Wat is nou die vrijheid? En hoe vrij zijn we echt? Daar willen we in de volgende naoberviering bij stilstaan. Deze vindt plaats op zaterdag 22 april in het Diaconaal Centrum, Kerkstraat 15. We starten direct om 19.00 uur... Lees meer...

Achter de muziek aan.
In spanning wachtten we die zondagmorgen rond 10.45 uur in de Remigiuskerk: horen we de muziek al? Of kunnen we nog “even” collecteren? Toen kwam de blauwe stoet van Concordia de kerk binnen, met vrolijke muziek. En... Lees meer...
Zondag 9 april vieren we Palmpasen. Wil je meedoen met de Palmpaasoptocht dan ben je vanaf 9.15 uur van harte welkom bij zaal Leemreis met je lege palmpaasstok. Heb je deze niet, dan hebben wij er één voor je. Ook het materiaal om er een... Lees meer...
Het feest van Pasen krijgt nog meer vreugde en diepgang voor wie er aandachtig naar toe geleefd hebben. Dit jaar begint de voorbereidingstijd, de Veertig Dagen tijd ofwel Vastentijd, op woensdag 1 maart. In de weken erna, vanaf 7 maart, is... Lees meer...

“Het leven is een feest……” 
”Maar je moet wel zelf de slingers ophangen”, zult u misschien aanvullen. 
Een uitdagend thema voor de eerste naoberviering in 2017 in de aanloop naar carnaval. Deze naoberviering vindt plaats op... Lees meer...

Sinds 2012 wordt vanuit de Raad van Kerken Hengelo één per kwartaal op de zaterdagavond een naoberviering gehouden. Naobervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter.... Lees meer...
Oecumenische viering - beleef het samen!
Zondag 18 september 2016, een mooie nazomerdag om samen de oecumenische startzondag te vieren in de Willibrorduskerk in Hengelo met als thema; deel je leven! En bij voorkeur samen. Dat woord kwam... Lees meer...
Thema: ‘Over grenzen gesproken’
Op zaterdagavond 10 september kwamen ruim 20 mensen van de drie kerken bij elkaar in het parochiecentrum. Door de drie voorgangers (Gerry, Annemarie en Hetty) werd het thema ‘Over grenzen gesproken’... Lees meer...
De opbrengst van de bijna traditionele oecumenische motortoer is op dinsdag 21 juni 2016 overhandigd aan Puur Natuur aan de Ruurloseweg in Hengelo. Namens de gezamenlijke kerken van Hengelo wordt op Tweede Pinksterdag een motortoer... Lees meer...

Terugblik.
Vorig jaar, bij de oecumenische motortoer op Tweede Pinksterdag in de tuinen van Dr. Vogel, keken we vooruit naar het toen aanstaande vertrek van Christien Ferrari naar Joure. Zij was één van de initiatiefnemers van dit inmiddels... Lees meer...
Oecumenische Interkerkelijke motortocht Hengelo-Joure.
We gaan deze zomer naar Friesland! Jawel, op de motor, in het weekend van 16 en 17 juli! We, dat zijn enkele enthousiaste Hengelose motorrijders met passagiers, die het leuk vinden om... Lees meer...

Wederom was het een succes! Al voor het achtste jaar organiseerden de drie gezamenlijke kerken in Hengelo een oecumenische motorrit. Tweede Pinksterdag om 9.00 uur verzamelden 19 deelnemers zich in het Parochiecentrum van de Willibrorduskerk. Met... Lees meer...
Tweede Pinksterdag 16 mei.
Ook dit jaar staat er op 2e Pinksterdag weer een oecumenische motortoertocht gepland vanuit de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. Verzamelen om 09.00 uur bij het Parochiecentrum van de Willibrorduskerk. Dit... Lees meer...
Wie heeft ze niet, herinneringen aan vroeger, aan school, aan beelden, aan mooie momenten, maar ook aan treurige momenten. Ze kwamen allemaal voorbij in de oecumenische Naoberviering op 23 april in het Parochiecentrum van de Willibrorduskerk... Lees meer...
Een groot aantal kinderen met papa/mama, opa/oma deed mee aan de palmpaasoptocht, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Zaal Leemreis bood gastvrijheid aan de kinderen voor het versieren van de palmpaasstokken. Daar werd ook het verhaal... Lees meer...
Oecumenische motortoertocht Tweede Pinksterdag.
Om een goede traditie voort te zetten wordt opnieuw op Tweede Pinksterdag door de gezamenlijke kerken van Hengelo een oecumenische motortoertocht georganiseerd. Dus namens de Raad van Kerken... Lees meer...
'Herinneringen'.
Dat is het thema van de eerstvolgende oecumenische Naoberviering op zaterdag 23 april, een initiatief van de Raad van Kerken in Hengelo Gld. Aan de hand van teksten, symbolen en muziek worden herinneringen... Lees meer...
Wellicht was de dichtbij zijnde Valentijnsdag wel de bron van inspiratie, maar het thema van de Naoberviering op deze zaterdag was in ieder geval “liefde” en daar kunnen zeer boeiende dichtregels over naar voren gebracht worden. De... Lees meer...
Onder dit motto hebben diverse organisaties en kerken in Nederland zich verenigd om campagne te voeren voor de christenen in het Midden Oosten. De campagne is bedoeld om mensen in Nederland bewust te maken van de nood van christenen en... Lees meer...

Zondag 20 maart vieren we Palmpasen. In veel plaatsen is het een traditie om dan met kinderen een optocht te houden, waarbij ze hun zelfgemaakte palmpaasstokken meedragen. In Hengelo gebeurt dat ook al enkele jaren op initiatief van de Raad van... Lees meer...
Vanaf dinsdag 16 februari 2016 staat de deur van het “kleine kerkje” aan de Banninkstraat weer open voor allen die een moment van bezinning, gebed en muziek zoeken. De Tijd voor Pasen heet ook wel 40-dagentijd: naar de 40 dagen dat Jezus... Lees meer...

De volgende oecumenische naoberviering staat gepland op zaterdag 13 februari in de Willibrorduskerk. Op de vooravond van Valentijnsdag wordt stilgestaan bij het thema 'Liefde'. Geen onderwerp dat vaker wordt bezongen! En wie kent ze... Lees meer...

'Delen', dat was het thema van deze eerste noaberviering in het nieuwe kerkelijke seizoen. Dat begon al direct heel letterlijk in het informele aanvangskwartiertje. Overheerlijke soep stond er klaar om gedeeld en verdeeld te worden. En... Lees meer...
Tijdens de viering van Sint Maarten op 11 november hebben de kinderen speelgoed en knuffels ingezameld voor de voedsel- en kledingbank Zelhem. Bij binnenkomst in de Remigiuskerk kon ieder kind, getooid met lampion, iets in de grote Mand van... Lees meer...
Een feest van delen. 
Om half zeven ’s avonds op 11 november vulden vele tientallen kinderen en hun ouders de Remigiuskerk om het feest van Sint Maarten te vieren. Muziekvereniging Crescendo zette de toon met vrolijke Sint Maarten... Lees meer...

Willibrorduskerk 19.00 uur. 
Sinds 2012 wordt vanuit de Raad van Kerken Hengelo 1 x per kwartaal op de zaterdagavond een naoberviering gehouden. Naobervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid, met een oecumenisch en... Lees meer...
Buren en vredeswensen op Startzondag.
Al vroeg stonden de deuren van de Remigiuskerk open en streken de eerste gasten neer. Zondag 20 september had de Raad van Kerken ter gelegenheid van Startzondag een ontbijt georganiseerd voor... Lees meer...
We gaan, samen met de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, weer van start met een nieuw seizoen in ons dorp. Een seizoen, waarin we oog en oor willen hebben voor onze samenleving, voor wie aandacht of... Lees meer...
Ook dit jaar wordt vanuit de gezamenlijke kerken van Hengelo een motortoerrit georganiseerd op Tweede Pinksterdag. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het doel om samen te genieten van... Lees meer...
De Raad van Kerken Hengelo is een groep betrokken en actieve mensen, die de oecumene plaatselijk en in groter verband een warm hart toedragen. De drie kerken uit ons dorp zijn vertegenwoordigd. Namens de Protestantse Gemeente heeft Lenie... Lees meer...
Drie mooie kerkgebouwen telt het dorp Hengelo. Elk daarvan is voluit in gebruik voor vieringen en andere activiteiten. De Rooms Katholieke Willibrordkerk, de Protestantse Remigiuskerk en het kerkje aan de Banninkstraat van de Vrijzinnige... Lees meer...

Zij stelt zich ten doel het contact tussen de RK-Willibrordusparochie, de Vereniging van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente in Hengelo te bevorderen.
Activiteiten die gezamenlijk gedaan kunnen worden, worden... Lees meer...