Catechisatie

Een ouderwets woord misschien. Maar we gebruiken het woord nog steeds en het is er nog steeds: samenkomen om wat te leren over samenleven, over God, geloven en wie God voor jou wil zijn. Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar wordt dit vanuit de kerk altijd georganiseerd; jongeren krijgen daarvoor ieder jaar een uitnodiging. Dit jaar zijn we van start gegaan met drie groepen “huiscatechese” met jongeren tussen 12 en 16 jaar. We kwamen en komen dit seizoen twee keer vier keer bij elkaar, bij de gespreksleiders Rita van de Kamp, Harriet Knoef-Hiddink of Aleida Blanken. Op 1 februari was er een “ouderavond”. De ouders werden geïnformeerd over het jaarthema “de tien geboden” en probeerden samen een werk- en gespreksvorm. Het was een zeer plezierige avond in openhartige sfeer. Voor en met de jongeren, hun ouders en andere belangstellenden organiseren we een afsluitende middag op 9 april. Daarover later meer! 
Ook de oudere jongeren kunnen elkaar ontmoeten rond levensvragen en geloven. De zestien- plus groep is dit jaar klein, maar dat hoeft geen belemmering te zijn; integendeel! We hebben een aantal data afgesproken en in de Pinksterdienst (4 juni) hopen we samen met de gemeente wat te delen van onze ontdekkingstocht en voor de “reis” in de (bijna)volwassenheid een zegen mee te geven/ te ontvangen.
AB