Bijpraten

Het is al weer enige tijd geleden dat wij als Raad van Kerken Hengelo u hebben bijgepraat.
Er is dan ook van alles gebeurd (in de goede zin ) en er gaat van alles gebeuren, in ieder geval we zijn bezig om een aantal activiteiten vorm te geven.

De Raad komt zo eens per kwartaal bijeen. De onderwerpen zijn divers, van oecumenisch motorrijden tot vespervieringen en van Sint Maarten tot 4 mei herdenking.

De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 3 geloofsgemeenschappen.
Vanuit de Parochie heeft Jenny Veldschoten ons laten weten na een groot aantal jaren meegedacht en gedaan te hebben, dat het wellicht beter zou zijn als nu iemand anders haar plaats zal gaan innemen.
Het spreekt vanzelf dat dit door ons wordt gerespecteerd maar zeggen daarbij dat het ons bijzonder spijt en we willen ook hier onze dank voor al haar inzet uitspreken.
En dus is er een open plek … en u begrijpt het al, onze vraag is wie vult deze op en dan vanuit de Parochie.
Inlichtingen worden graag door de leden verstrekt. Aanmelden kan bij Mevr. Gerrie Spekkink e/o Mevr. Ans Schabbink.

Ik noemde al de vespervieringen, deze vinden sinds afgelopen Adventsperiode plaats in het Parochiecentrum. We hebben een positieve evaluatie hierover ontvangen van de meewerkende vrijwilligers. Ook in de 40 dagen tijd van 2018 zijn de vespers dus weer in deze ruimte. Voor data en tijden zie o.a. Nieuws. 

De Naoberviering. Deze vinden met regelmaat plaats op verschillende locaties, dat kan zijn in de kerk aan de Banninkstraat als wel in het Parochie centrum als in Kerkstraat 15. Het zijn inspirerende bijeenkomsten met ieder keer een ander thema.

Sint Maarten: Ook jl. november hebben we dit met een root aantal kinderen (en hun ouders) gevierd. Al die blije gezichtjes de lampjes Sint Maarten en de bedelaar. Met als hoogtepunt de pannenkoek.

4 mei herdenkingsdienst.
Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar deze herdenkingsdienst worden verzorgd door de Raad van Kerken en evenals vorig jaar zal hier door aantal inwoners van Hengelo medewerking worden verleend.
Ook dit jaar zullen leerlingen vertellen over wat zij hebben gezien en gehoord over het verblijf van onze “Joodse Hengeloers” op Het Kervel.

Groep 7 basisscholen.
Zoals gezegd is het plan om met de kinderen van groep 7 weer naar “het Kervel “te gaan, om hen te laten zien en horen hoe het was voor de mensen die daar noodgedwongen moesten verblijven
Ook hier zijn toezeggingen gedaan voor medewerking.

Met het directie beraad van de basisscholen is er binnenkort overleg om het geheel goed te kunnen laten verlopen.

Oecumenische motortochten.
Sinds een aantal jaren zijn er een aantal motorrijders die eens per jaar er samen op uittrekken om een motortocht te houden. Eigenlijk is dit al een traditie geworden. En ook voor dit jaar is men weer druk doende om een toer te organiseren. Het leuke is dat er contacten gelegd zijn met ds. Ferrari zodat en Joure en Hengelo gezamenlijk plezier kunnen hebben van hun hobby en de contacten hierbij niet verwateren.
De toer zal worden gereden op Tweede Pinksterdag, voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer Jaap van Gijssel, mevr. Gerrie Spekkink en de heer Chris Peelen.

Wij als Raad ervaren het als heel bijzonder en zijn blij dat wij op deze wijze als geloofsgemeenschappen samen mogen optrekken.

Namens de Raad van Kerken,
P. Noordijk.