Zondag 24 december 2017 Goede Herder Kapel

Kerstavond. 
Kerstfeest is het feest van het Licht. Het meest gebaat bij goed licht zijn zij die in het volslagen duister zitten. We zullen daar ook van zingen: "Komt ons in diepe nacht ter ore”. Donker was het voor Abraham en Sara toen hun leven als migranten dreigde te verzanden. Lang niet altijd overal welkom. Zoals vele vluchtelingen nu! Maar dan steeds zo'n lichtend uitroepteken bij een tot stilstaand gekomen leven, een morgenster. Goddank, de hemel kan scheuren in een heel moeilijke periode van het leven. Dan is er die verrassende lichtstraal die mensen in het donker aanraakt en nieuwe vensters opent: "Er is uit 's werelds duistre wolken een Licht der Lichten opgegaan". Hoopgevend toch…
Engelen kondigen ons de geboorte van een kind aan. Dat doen ze zo vaak en wel daar waar dat niet meer verwacht kan worden. Gideon, Hanna, Elisabeth, het meisje Maria. Een kind dat de toekomst belichaamt. Er komt, Goddank, een nieuw seizoen. Je kunt weer leven met verwachting. Ja, hoop is geboden!
ds. Dik Bos.