Seizoen 2014-2015

Ook voor de kerkrentmeesters is het seizoen weer begonnen.
De eerste vergadering na de zomervakantie is inmiddels geweest. Er is even teruggeblikt op de eerste helft van 2014. De ruimte onder toren heeft (om een goed Nederlands woord te gebruiken) een 'make-over' ondergaan en oogt weer licht, fris en uitnodigend. Wij zijn heel blij dat de Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk de kosten hiervan voor haar rekening heeft genomen. Vrienden, nogmaals bedankt!
Tijdens de vakantie is al een aantal mensen bezig geweest met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2015. Het belang van Kerkbalans kan niet genoeg onderstreept worden. Inkomsten en uitgaven raken steeds meer in onbalans en we zullen ons de komende tijd moeten gaan beraden hoe hier verder mee om te gaan. Niets doen is in elk geval geen optie.
Tenslotte is ook al even vooruitgeblikt op de restauratie van het orgel, die gepland staat voor begin 2015. Dit is het laatste onderdeel van de grote restauratie dat nog uitgevoerd moet worden. De voorbereidingen hiervoor moeten natuurlijk eerder starten dan in 2015.