Gemeenteavond 28 oktober 2015 (2)

Ds. Aleida Blanken opent de samenkomst met een korte bezinning over wijsheid. In deze roerige tijden, zoals nu in de moeilijke en gevoelige kwestie rond de vluchtelingen, komt het aan op wijs bestuur. Ze leest een stukje over de wijsheid van Salomo en gaat voor in gebed.
Daarna heeft Albert Visscher een aantal mededelingen namens de kerkenraad. In de periode na het afscheid van ds. Christien Ferrari zijn we als gemeente weer verder gegaan. Dankzij de hulp van ds. Arja Oude Kotte wordt Aleida ook daadwerkelijk ontlast in het pastoraat. We horen hele positieve verhalen.
De kerkrentmeesters werken aan een meerjarenbegroting. Rekenkundig zal er weinig overblijven voor nog een predikantsplaats. Vooreerst zal er dan ook geen beroepingscommissie worden benoemd. 
We hebben een gesprek gehad met onze PKN gemeenteadviseur Floor Barnhoorn. Uit dit gesprek is voortgekomen, dat we een werkgroep gaan samenstellen, bestaande uit gemeenteleden met enkele kerkenraadsleden. Deze werkgroep zal met een duidelijk geformuleerde opdracht in gesprek gaan met de diverse groepen binnen onze gemeente om na te denken over onze toekomst. We willen ons hierbij laten inspireren door ons beleidsplan “Een uitgestoken hand” en kijken hoe we invulling kunnen geven als: 
Pastorale gemeente.
Dienende gemeente.
Gastvrije gemeente.
Gemeente op kruispunten van het leven.
Gemeente met hart voor kinderen en jongeren.
Wie zou willen meewerken in deze werkgroep?
De nota van de PKN: “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” over de toekomst van de kerk, is de moeite waard om te lezen. Deze staat voorlopig onder "meer nieuws", maar permanent onder Kerkenraad - PKN. Wilt u graag een papieren versie, neemt u dan even met mij contact op.
De volgende mededeling betreft de pastorie. Na diverse afwegingen is het idee ontstaan om de pastorie aan de Fokkinkweg te verkopen en het huis van de fam. Ferrari aan de Dreef aan te kopen als pastorie. Het is een toekomstbestendige oplossing naar ieders tevredenheid. Zie ook het bericht hierover van de kerkrentmeesters.
Tijdens het rondje voor de rondvraag wordt opgemerkt, dat het jammer is, dat tijdens de kerkdiensten iedereen zo verspreid zit. We gaan nadenken, hoe/of we mensen kunnen uitnodigen om meer naar voren te gaan zitten.
Na de pauze denken we samen na over hoe je als kerk/gelovige om kunt gaan met de vluchtelingen. Welke gevoelens komen boven als je de beelden ziet, enz. Wat kun je doen? Als kerk kunnen we ons onderscheiden en onze nek uitsteken. Wij hebben de menskracht, infrastructuur (bijv. Schoef Moar An), om ontmoeting te creëren en contacten te stimuleren. Gastvrijheid geven, begrip zoeken voor elkaar, ook voor mensen, die hier moeite mee hebben. We kunnen een beroep doen op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen aan onze deur. De werkgroep ZWO organiseert een benefietavond op 7 november met als motto “Iedereen een warme jas” (denk aan 11 november St. Maarten!) t.b.v. het “project de Kruisberg” dat is opgezet door de Pinkstergemeente in Doetinchem. Binnen de kortste keren hebben deelnemers zich belangeloos aangemeld voor het benefietconcert. De ZWO is rondgeleid op de Kruisberg en was onder de indruk van de aanpak. Bij Werkgroepen - Z.W.O. kunt u meer lezen over dit project. 
Aleida sluit de gemeenteavond af met het avondlied 243 en met gebed.
Later in de moderamenvergadering werd ook nog weer eens benadrukt, dat deze avond in zo’n goede sfeer en betrokkenheid is verlopen!
Rinie Disbergen, scriba.