Even voorstellen.....

Mijn naam is Arja Oude Kotte-de Boon.
Door het vertrek van ds. Ferrari is er een vacature in de Protestantse Gemeente Hengelo (Gld) ontstaan. Op verzoek van de kerkenraad verleen ik sinds 1 september 2015 in De Bleijke en de Meindershof pastorale bijstand gedurende twee middagen per week. Dit werk is mij niet vreemd, want voordat ik predikant werd werkte ik als geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Dordrecht. Sinds vorig jaar juli ben ik met pensioen en ben ik emeritus predikant. Tot die tijd was ik predikant in Wehl. Zodoende hebben ds. Aleida Blanken en ik elkaar leren kennen. Mijn man en ik hebben besloten om voorlopig in Wehl te blijven wonen; het bevalt ons hier goed, vooral de rust. 
Inmiddels heb ik in De Bleijke al kennis gemaakt met diverse mensen – personeel en vrijwilligers – en een aantal bewoners gesproken. Dat waren plezierige ontmoetingen. Met de ouderlingen Helma en Ap Luesink wordt intensief contact onderhouden. Binnenkort hoop ik een zondagse- en een “Vier-de-vrijdag”-dienst mee te maken en kom ik natuurlijk ook een keer naar de Regimiuskerk. 
Voor de Protestantse Gemeente te Hengelo Gld. hoop ik dat er binnen niet al te lange tijd een nieuwe predikant in de vacature van ds. Ferrari kan worden aangesteld. Tot zo lang neem ik met genoegen de pastorale zorg voor de bewoners van De Bleijke en de Meindershof op mij.