Roemenië-reis (augustus/september 2007).

 

Van 30 augustus tot en met 14 september 2007 brachten 16 personen vanuit de gemeente Bronckhorst, verbonden met de Commissie Oost Europa Hengelo, een vakantiebezoek aan Roemenië.
Hoofddoel was een bezoek aan onze partnergemeentes, Ocna Mures en Toplita, om daar iets te zien van onze projecten en om verder in de omgeving wat bezienswaardigheden te bekijken.
Zowel in Ocna Mures als in Toplita waren we te gast bij de predikant van de Reformatorische Kerk en in beide plaatsen waren we een zondag aanwezig in een kerkdienst.
In Ocna Mures is op 2 september dankdag voor de oogst gehouden en die dag is ook het Heilig Avondmaal gevierd.
Als Hollandse groep zongen we enkele liederen in deze kerkdienst en werden we begeleid door de predikantsvrouw.
Een week later in Toplita, tijdens de kerkdienst, zongen we ook en nu begeleid door de organiste Eva, dochter van de predikant.
Het thema van deze dienst stond in het teken van samenwerken en er “zijn voor elkaar”. Het verhaal van Naomi. Verrassend is het dan dat je als Nederlanders en Roemenen ieder een zelfde melodie in je eigen taal samen liederen zingt 
Jammer is dat je van de preken niets kan verstaan, maar de sfeer voel je.
Die zondagmiddag had de dominee ook nog een “huiskamerdienst” in het bergdorp Secu, maar vanwege een ernstige zieke in dit huis, konden we deze dienst niet meemaken en brachten we die tijd wandelend door in de regen in een dorp in de omgeving.
Na de dienst zongen we wel enkele liederen voor het huis in de openlucht. Ook de kerkbezoekers zongen een lied voor ons. Alle diensten werden afgesloten met het samen zingen van Psalm 42 de verzen 1,2 en 3, ieder in zijn eigen taal. Het zingen in de kerk, maar 
zeker het samen zingen, geeft een heel speciaal gevoel.
Op donderdag 6 september brachten we een bezoek aan het Potsahuis in Sf Gheorghe, het project waaraan in de 40-dagentijd in de kerken van Hengelo veel aandacht is besteed.

Tekst: Hermien Hiddink.
Foto's: Gert Wenneke.