Hij is opgestaan

Maria kwam bij het graf 
En huilde om haar Heer 
De grote steen was weggerold 
En Jezus was er niet meer.
Maar een engel zei plotseling: 
Weet je niet meer 
Wat Hij gesproken heeft? 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft. 

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer – 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer 
Maar Maria riep plotseling: 
Hij heeft gedaan 
Wat Hij gesproken heeft: 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft! 
(Elly en Rikkert, uit: Een boom vol liedjes) 

In alle toonaarden wordt het feest van Pasen bezongen. Ieder jaar weer, door jong en oud. 
Je kunt zulke dingen vaak maar beter zingen dan spreken. Want het is toch een geheimenis? 
Een wonderlijke gebeurtenis toen en daar? Of nog altijd actueel? Iets wat anderen mogen geloven? Of gaat het ook over mijn leven? Door ieder jaar opnieuw het Evangelie van Pasen uit de Bijbel te lezen, er samen naar te luisteren, er over te mediteren, kom je – soms, heel even – iets dichter bij het geheim.
 Het is als een vrouw die in de vroege morgen in de tuin wandelt. Wat verwacht ze nog van het leven, daags na het grootste verlies van haar leven? De fluitende vogels hebben er geen weet van. De ontluikende bloemen zouden haar moeten bekoren, maar slagen daarin niet. De vroege zon warmt haar gezicht, maar zij voelt het niet. Zij gaat een donkere ruimte binnen. Dichtbij de diepste pijn van haar gemis. Weer buiten roept een Stem haar naam. Maria! Zij is gekend. Zij leeft. En ziet: Hij leeft. 
Zij heeft het doorverteld. Hij leeft. Het verhaal van Jezus, alles waar Hij voor stond en voor ging, is geen verleden tijd. Maar Hij gaat door met en door mensen vandaag en morgen. Mensen van de Weg. Zoekers en twijfelaars, doeners en denkers, mensen met verdriet en pijn, mensen met hoop en verlangen. Gekend, bij hun naam genoemd door de Levende. 
Samen zijn zij kerk, de beweging van zingende mensen, de beweging van bewogen mensen. Gedragen in geloof, gedreven door hoop, delend in liefde. 
Wij wensen u en jou een vreugdevol Paasfeest!
AB