Maandag 25 december 2017 Remigiuskerk

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel.
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens.
Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor € 35,00 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen. Zie ook www.kerkinactie.nl/kerst.