Huiscatechese seizoen 2015-2016

Inmiddels zijn de huiscatecheses weer in volle gang. Er zijn drie groepen. Een groep van 14 tot 17 jarigen onder leiding van Frida Meints. Een groep van 13-14-15 jarigen onder leiding van Rita van der Kamp en Harriët Knoef en een starters groep. De startersgroep wordt bij gebrek aan leiding op dit moment ook gedaan door Harriët Knoef en Frida Meints. Dit jaar is het thema: “Kerk wat vieren wij?” Samen met de jongeren gaan we op zoek naar wat betekent “Kerk zijn” en wat wordt er in de kerk gevierd. Welke betekenis heeft dat vieren voor mensen. Een leuk thema wat met enthousiasme door de leiding onder de aandacht van de jongeren wordt gebracht.

Mensen zoeken en vinden heil
en vieren wat zij hebben gevonden.

Zij doen dat in vaste vormen, 
doorgegeven van ouder op kind
en verder.

De eeuwen verstrijken, 
de mensen komen en gaan, maar
de levenden vieren het Leven, 
dat sterker is dan de dood, met liederen en gebeden
bloemen en kaarsen,
brood en wijn.

Heil dat niet wordt vastgehouden
verdwijnt als rook in de wind.


Zijn er onder ons nog mensen die zich ook verantwoordelijk voelen voor de opdracht van de kerk om jongeren in te wijden in “geloven en kerkzijn”. Nieuwe leiding is van harte welkom. 
De leiding van de huiscatechese wenst iedereen veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar!