Startzondag 20 september 2015

We gaan, samen met de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, weer van start met een nieuw seizoen in ons dorp. Een seizoen, waarin we oog en oor willen hebben voor onze samenleving, voor wie aandacht of hulp behoeven. Maar ook een seizoen waarin we wat te bieden hebben op het gebied van vieringen, activiteiten, bezinning en ontmoeting. Zo willen we als kerken en als kerkleden “Goede Buren” zijn! Onder dit motto openen we het nieuwe seizoen. Kerkleden, buren en dorpsgenoten - jong en ouder - zijn van harte welkom bij het Start-Ontbijt in de Remigiuskerk om 8.45 uur. Om 9.30 uur wordt gestart met een (korte) wandeling. Er is binnen een alternatief programma voor wie niet kunnen wandelen. De oecumenische kerkdienst begint om 10.30 uur! Na de dienst is er koffie, thee, limonade en lekkers. Wij hopen velen te mogen begroeten!
Namens de Raad van kerken, ds. Aleida Blanken.