Kriskras door de Bijbel 12 februari 2015

“Bijbelse verhalen als spiegels voor je dagelijks leven.” 
“Bijbellezen is niet alleen kennis nemen van oude literatuur, maar zoeken naar raakpunten voor ons persoonlijk leven. De ervaring opdoen dat teksten van 2000 jaar oud mijn leven raken en in die zin waar zijn; waardevol zijn. Ik beloof u dat u nog verbaasd zult staan.” 
Adri Verweij (1943) is geboren in Schalkwijk (U) en is sinds 1969 priester van het Aartsbisdom Utrecht. Zijn eerste werkplek was het dekenaat Zutphen van de RK Kerk waar hij tot 1977 jeugdpastor was van de 11 buitenparochies, waaronder Hengelo (G)). In die jaren was hij regelmatig voorganger in jongerenvieringen en begeleidde hij jeugdactiviteiten. Later was hij achtereenvolgens jeugdpastor in Arnhem-Zuid en tevens kerkelijk opbouwwerker in dat stadsdeel en omroeppastor van de KRO in Amersfoort en Lelystad. In 1996 startte hij het project seniorenpastoraat in de provincie Utrecht waaraan hij werkte tot zijn emeritaat in 2008. Sinds zijn pensionering is hij ondermeer actief als geestelijk adviseur van de Unie KBO en bekend van zijn columns in het magazine van de KBO. Adri Verweij staat vanavond open voor vragen van de aanwezigen en gaat graag met u in gesprek naar aanleiding van zijn “Kriskras door de Bijbel”. Welkom in Ons Huis, aanvang 20.00 uur. Toegang, incl. koffie of thee, gratis. Voor een vrijwillige bijdrage staat het spaarvarken klaar.
A. Blanken.