Nieuwe welkomstborden

Drie mooie kerkgebouwen telt het dorp Hengelo. Elk daarvan is voluit in gebruik voor vieringen en andere activiteiten. De Rooms Katholieke Willibrordkerk, de Protestantse Remigiuskerk en het kerkje aan de Banninkstraat van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap hebben elk hun eigen sfeer en stijl. De gebruikers houden de deuren graag open en heten gasten en belangstellenden van harte welkom. 
Door de Raad van Kerken Hengelo zijn daarom nieuwe welkomstborden gemaakt. Deze konden in samenwerking met de gemeente Bronckhorst medio december worden geplaatst bij de invalswegen van ons dorp. Wij hopen ook op die manier een stukje gastvrijheid uit te stralen. 
De Raad van Kerken komt zo’n zes keer per jaar bijeen om diverse oecumenische kerkdiensten en activiteiten op te starten en te ondersteunen. Wij zoeken momenteel twee mensen die namens de Protestantse Gemeente willen deelnemen in deze groep. In de kerkenraad zullen we erover spreken, maar als u zich betrokken voelt bij de oecumene in ons dorp en actief wilt meedenken, horen we dat graag! Informatie bij Aleida Blanken, tel. 0575-461224 of amh.blanken@hetnet.nl.
AB