Nieuws oktober 2016

Vanuit het college van Kerkmeesters hierbij een officiële kennisgeving van onze predikant ds. Aleida Blanken dat ze van de Fokkinkweg verhuisd is naar de Dreef 5 in Hengelo Gld. De pastorie aan de Fokkinkweg is verkocht door ons college en de woning bestemd als pastorie aan de Dreef is door ons aangekocht. Hiermee voldoet de pastoriewoning weer aan de hedendaagse eisen. We wensen ds. Aleida Blanken hier veel woon- en werkgenot.
Verder kunnen wij U mededelen dat ons college weer een nieuwe voorzitter heeft. Jan Steenblik heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Ook is ons college versterkt met een ouderling kerkrentmeester, nl. Ab Denkers
wonende op de Singel 13. Beide heren succes gewenst met jullie nieuwe functie!
Verder hebben wij een vraag of er mensen vanuit de gemeente zitting willen nemen in de beamerpoule voor kerkdiensten. Nu vervult de jeugd deze taak maar deze groep wordt erg klein. Aanvulling is moeilijk te vinden en dus wordt de belasting te groot. Aanmelden hiervoor kan bij Reinoud Maalderink, e-mail  reinoudmaalderink@hotmail.com.