Zondag 9 april 2017 Remnigiuskeerk

Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Gehandicapten doen gewoon mee.
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Aan zowel kinderen als volwassenen biedt TLMI-M ook medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld het bezoekwerk. Het bezoekwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze kerk. Niet alleen de predikanten maar ook een grote groep vrijwilligers gaat regelmatig op pad om ouderen, zieken, eenzamen of anderszins gemeenteleden te bezoeken. Zo leven we met elkaar mee in lief en leed en zoeken we samen naar bronnen van geloof hoop en liefde.

Uitgangscollecte: onderhoudsfonds.