Zondag 21 mei 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: voedselbank.
Als Diaconie van de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. ondersteunen we, waar mogelijk, de voedselbank in Zelhem. Wekelijks worden er aardappels beschikbaar gesteld en ook op andere manieren ondersteunen we dit – helaas – nog heel hard nodige werk. Van harte bij u aanbevolen.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld het jeugd- en jongerenwerk. Binnen onze gemeente functioneert de jeugdraad als overkoepelend orgaan voor het jeugd- en jongerenwerk. Het is belangrijk om de jongeren te bereiken, met hen in gesprek te komen en om te luisteren naar hun vragen op het gebied van kerk en samenleving. Wat kan de kerk voor jongeren van deze tijd betekenen?

Uitgangscollecte: orgelfonds.