Bijeenkomsten 2017

Op de eerste kerkenraadsvergadering na de zomerperiode op 27 september is er weer veel besproken. De diverse colleges en werkgroepen hebben verslag gedaan van hun bezigheden. 
Een kleine greep hieruit: de ZWO bereidt de dienst op dankdag... Lees meer...
De laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie was op 28 juni. We hebben samen veel besproken, plannen gemaakt en besluiten genomen.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen gaan we een nieuw beleidsplan formuleren met extra aandacht voor... Lees meer...

Zondag 21 mei had als thema “Next generation!”. Omwille van de volgende generatie, de kinderen en jongeren van nu en straks, geven we als gemeente het verhaal van Gods liefde door. Zoals dat van de Emmaüsgangers die de Opgestane Heer... Lees meer...
In de kerkenraadsvergadering van 24 mei horen we, dat de redactie van Klokgeluiden inmiddels naar volle tevredenheid een nieuwe samenwerking is aangegaan met het bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm uit Deventer voor het drukken... Lees meer...

Een kleine impressie van onze kerkenraadsdag rond het Lutherjaar, 500 jaar Reformatie.
Compleet met een hedendaagse-stellingen wandeltocht, een speciaal Lutherbuffet en tafelpraat.
Een gezellig, informeel samenzijn van... Lees meer...
Hierbij een verslagje van de kerkenraadsvergadering op 29 maart. 
Naast de aandachtspunten vanuit de verschillende colleges (ouderlingen, diaconie en kerkrentmeesters) is er altijd ruimte voor berichten en wetenswaardigheden uit de... Lees meer...
Voor de opening van de kerkenraadsvergadering van 25 januari heeft ds. Aleida Blanken gekozen voor het thema van Actie Kerkbalans: mijn kerk verbindt. Maar hoe doe je dat in een wereld, waar zoveel aan de hand is. Een hele uitdaging voor de... Lees meer...