De nieuwe paaskaars 2017

Ook dit jaar hebben we weer een heel bijzondere paaskaars, zoals al vele jaren, beschilderd door Gerda Wisselink.
Het is zeker de moeite waard om hem eens goed te bekijken. Er is weer veel op te ontdekken.
Zoals Gerda het zelf verwoordt:
“De symbolen op de nieuwe paaskaars;
Bovenaan geloof (kruis), hoop (anker) en liefde (hart).
Dan, zoals wij het noemen, het apostolisch kruis: Het Chi-Ro-Kruis. Dit overbekende, maar zelden begrepen symbool is een zuiver Christus-monogram. Het bestaat uit de letters X en P, die in het Grieks uit de tweede eeuw onzer jaartelling staan voor onze Ch en R, dus samen Chr. = Christus.
Daaronder de ALFA en OMEGA, Ik ben de alfa en omega, het Begin en het Einde.
Onderaan de Aarde met daarop in verbondenheid, mensen uit de vijf werelddelen, ieder met hun eigen kleur. Samen rondom het kruis, dat centraal staat en dat de wereld en alle mensen die er op wonen, geen land, geen mens uitgezonderd, tot een eenheid maakt.  
De regenboog omarmt de wereld als symbool van vertrouwen, dat God de wereld en allen die deze aarde bewonen, nooit in de steek zal laten.”