Zondag 2 april 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Samen werken aan vrede.
De Civil Society Organization (CSO) Alin Thit werkt aan vrede in Kayah State, gelegen in het oosten van Myanmar. Ondanks dat het beter gaat in Myanmar, zijn er nog steeds veel gewapende conflicten. Zij monitoren de conflicten, informeren lokale gemeenschappen over de stand van zaken en vertegenwoordigen hun stem. Daarnaast trainen ze leiders van CSO’s om zo hun onderhandelingspositie te versterken.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld de kosten voor drukwerk van Kerkbalans, de bijzondere collectes en de Solidariteitskas. Maar ook het informatieboekje en de eigen website, dit alles om u zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over alles wat er speelt binnen onze kerk.

Uitgangscollecte: orgelfonds.