April 2017

In de afgelopen periode heeft de commissie die de gesprekken heeft gevoerd in de gemeente haar werkzaamheden afgerond en verslag uitgebracht aan het moderamen en de kerkenraad. Het is een hele klus geweest om de gesprekken te organiseren, te voeren en te verwerken. Ik wil de leden van commissie van harte bedanken. Bert Wierenga, Helma Momberg, Piet Noordijk, Ap Luesink, Loes Smeitink en Mimi Garrits: van harte bedankt voor jullie tijd en energie. We zullen jullie informatie ter harte nemen in de volgende fase. Inhoudelijk komen we erop terug tijdens de gemeenteavond en we zullen ook via klokgeluiden inzicht geven. Zelf vind ik het nog een spannende volgende fase. We moeten keuzes maken. Kant en klare antwoorden zijn er niet en er zal een beroep gedaan worden op ons empathisch vermogen. We zullen het met elkaar moeten doen. 
Tijdens de verkiezingsperiode voor de Tweede Kamer kwam naar voren dat de politiek de verbinding met de maatschappij was kwijtgeraakt. In onze grote kerkelijke gemeente ervaar ik dat soms ook. Ik denk dat het goed zou zijn, als we proberen om de verbinding met elkaar te zoeken vanuit een gemeenschap die samen bidt en leert en leeft van uit de ‘Bron’. De structuren die soms al vele jaren bestaan, staan onder druk en verdwijnen. We lopen er tegenaan dat het vinden van alternatieven voor deze vertrouwde structuren niet meevalt, terwijl er volgens mij wel behoefte aan is. Doet u mee met de zoektocht? 
Albert Visscher.