Zondag 17 december 2017 De Bleijke

Kerstviering.
Op zondagmiddag 17 december om 15.00 uur is de oecumenische Kerstviering in het Atrium van De Bleijke. 
Met elkaar gedenken we de geboorte van Jezus. Altijd weer een hoogtepunt in het jaar, waarbij veel mensen zich inzetten om het tot een feest te maken. 
We zingen bekende kerstliederen, de cantorij verleent medewerking, evenals muziekvereniging Concordia. Zelf zal ik voorgaan in de liturgie en daarnaast werken er een zestal vrijwilligers mee. Welke rol zij precies gaan spelen houden we nog even geheim. 
We hopen op een mooie viering. 
Ds. Arja Oude Kotte.