Nieuws februari 2014

Donderdag 23 januari stond op ons programma: een forumavond rond dementie. Vier sprekers hadden we uitgenodigd en samen alles goed voorbereid. De belangstelling voor deze avond was met 80 bezoekers bijzonder groot te noemen! Belangrijker nog was, dat er levendige interactie was en vele bezoekers blijk gaven van tevredenheid over informatie, ontmoeting, herkenning en bemoediging rond dit “beladen” onderwerp. Jaap van Sloten, geestelijk verzorger in Den Ooiman, ging fijngevoelig in op vragen van emotionele en geestelijke aard. Gerlinde Spronk kon als geriater heldere uitleg geven over diagnoses en vormen van dementie. Wijkverpleegkundige Sandra Ankersmit kreeg lachers op haar hand met haar weergave van alledaagse ontmoetingen met en zorg voor dementerende ouderen. En mevrouw Annerike Heezen van Stichting Alzheimer Nederland zorgde voor diverse tips en veel foldermateriaal. Zo wees zij onder meer op het maandelijkse Alzheimer Café in Doetinchem. De Alzheimer Assistent is een nieuwe digitale ondersteuning voor mantelzorgers. Te vinden via www.alzheimerassistent.nl.

De volgende avond van Inspiratie & Ontmoeting is op donderdag 13 februari in Ons Huis. Op het programma staat dan, vanaf 20.00 uur: Mandala’s tekenen met Bertha Ruesink. Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent ‘heilige cirkel’. Een mandala is een tekening of schildering in een cirkel. De cirkel wordt gezien als het oersymbool van het heelal en maar ook van de eenheid, omdat het geen begin of einde kent. Een ander kenmerk van een cirkel is dat het een duidelijk middelpunt heeft, een kern die alles met elkaar verbindt. Mandala’s maken is al een heel oud gebruik en in alle culturen terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de monniken van Tibet of de roosvensters in de kerken en kathedralen. Maar ook in de natuur en in oude volkskunsten zien we de mandalavormen terug. Op deze avond vertelt Bertha Ruesink u meer over mandala’s en hun werking op lichaam en geest. Bertha tekent zelf veel mandala’s en geeft tevens hier les in. Na een korte inleiding volgt een workshop mandala tekenen. Met kleurpotlood gaat u zelf een mandala tekenen en kleuren. Stap voor stap doet Bertha voor hoe u een mandala kunt opzetten, waarna u naar eigen idee en inzicht de tekening verder uitwerkt en inkleurt. Leuk is te zien hoe verschillend de mandala’s worden, terwijl we allemaal met hetzelfde basispatroon zijn begonnen. Eigen bijdrage: € 5,00 p.p. Informatie: Frida Meints,  tel. 464695 of e-mail f.meints@gmail.com.

Tenslotte. Ook in het volgend seizoen willen we als Inspiratie & Ontmoeting zinvolle avonden aanbieden. Daar komt wel wat denkwerk en praktisch werk bij kijken. Tegelijk is het een taak die goed te overzien is. Wij zoeken uitbreiding voor ons groepje. Profiel: iemand m/v met interesse in maatschappij, cultuur, godsdienst en het snijvlak daarvan. Kunnen organiseren, contacten leggen met gastsprekers en bereid zijn om enkele keren per jaar gastvrouw of gastheer te zijn tijdens een avond. Als u of jij je hierin herkent of wel belangstelling hebt: bel of mail gerust! amh.blanken@hetnet.nl of 0575 461224.