Het gaat gebeuren: Kliederkerk!

Dat is zeker iets voor peuters en kleuters, hoor ik je denken. Ja en nee. Kliederkerk is een vorm van kerk zijn waarin jong én ouder samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Dus speciaal voor kinderen van 2 tot 12 jaar en allen die bij hen horen. Ouders, opa’s en oma’s maar ook jongeren die het leuk vinden om bijvoorbeeld kleine kinderen te begeleiden. Kliederkerk is al op veel plaatsen in Nederland gevierd, met succes. De naam Kliederkerk komt van het engelse woord “Messy Church”. Zoiets als “rommelig, informeel”. In Engeland werd jaren geleden een begin gemaakt met deze laagdrempelige vorm van vieren. Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en te ontdekken wat geloven in God en volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijks leven. Het concept is: op een zondagmiddag komen kinderen en volwassenen samen in een grote, sfeervolle ruimte – dat kan heel goed een kerk zijn zoals de Remigiuskerk. In twee uur tijd zijn er drie onderdelen: Samen ontdekken (creatief en spel, in diverse workshops naar keuze); samen vieren (een korte informele viering waarin gedeeld wordt wat er gedaan is en gemaakt); samen eten (zoveel mogelijk mensen nemen iets van hapjes en lekkers mee om te delen, naar een high tea idee). 
Concreet in Hengelo: Zondag 15 april, 15.00 tot 17.00 uur in de Remigiuskerk. Voor gezinnen met kinderen, opa’s, oma’s en jongeren uit Hengelo, Keijenborg en omgeving. Kliederkerk is in Hengelo een oecumenisch initiatief. Pastor Marga Engelage is coördinator van een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente en de RK Geloofsgemeenschap. Wie ook mee wil denken in de voorbereidingen: van harte welkom! Mail naar: m.engelage@12apostelen.nl of dominee@pknhengelogld.nl . We houden jullie op de hoogte, maar noteer alvast 15 april in je agenda!! 
Namens de Jeugdraad, Aleida Blanken.