Kerkbalans 2016 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Tussen 13 en 31 januari 2016 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Erediensten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Wilt u uw bijdrage voor Kerkbalans fiscaal aftrekbaar maken, bijvoorbeeld in de vorm van een éénmalige of periodieke gift, dan kan dat natuurlijk. Bij een periodieke gift is een notariële akte niet meer noodzakelijk. Het is dus wat dat betreft ook nog gemakkelijker geworden.